fbpx

Як змінилась процедура відкшодування збитків потерпілим у ДТП?

Досить часто на практиці виникають труднощі при вирішенні питання про відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою відповідальність. З аналізу останньої практики Верховного Суду стало зрозумілим, що існує виключна правова проблема, яку необхідно вирішити для забезпечення розвитку права та формування єдиної правозастосовної практики.

Суд констатував, що спрямовування судової практики шляхом неврахування наявності договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) при вирішенні питання про відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою відповідальність відповідно до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, є, з правової точки зору, невірною. Таким чином, 4 липня 2018 року під час розгляду справи 755/18006/15-ц  Велика Палата Верховного Суду кардинально змінила правовий підхід у розгляді справ, які виникають з деліктних зобов’язань. Вона також відступила від висновку щодо застосування норми права, висловленого Верховним Судом у постанові від 23 грудня 2015 року у справі № 6-2587цс15. Відповідно до останньої, страховик, що виплатив страхове відшкодування, може самостійно обирати спосіб захисту свого порушеного права. Один з них – вимога до винної особи про стягнення коштів у розмірі виплаченого страховиком відшкодування. Що змінилось?

У своєму правовому висновку суд зазначив, що страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (внесків, премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів (стаття 1 Закону України «Про страхування»).

У випадках, коли деліктні відносини поєднуються з відносинами з ОСЦПВ, боржником у деліктному зобов’язанні в межах суми страхового відшкодування виступає страховик того, хто завдав шкоди. Саме він є зобов’язаним суб’єктом перед потерпілим, якому робить виплату замість винуватця ДТП у передбаченому ЗУ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» порядку. Після відшкодування за умов, передбачених у статті 38 вказаного Закону, цей страховик набуває право зворотної вимоги (регресу) до завдавача шкоди на суму виплати потерпілому.

Після такої виплати деліктне зобов’язання не припиняється. У ньому відбувається заміна кредитора: до страховика потерпілого переходить право вимоги, що належало цьому потерпілому у деліктному зобов’язанні, у межах виплаченого йому страхового відшкодування. Такий перехід права вимоги є суброгацією.

Відтак, відшкодування шкоди особою, відповідальність якої застрахована за договором ОСЦПВ, можливе за умови, що згідно з цим договором або Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» у страховика не виник обов’язок з виплати страхового відшкодування (зокрема, у випадках, передбачених у статті 37), чи розмір завданої шкоди перевищує ліміт відповідальності страховика. В останньому випадку обсяг відповідальності страхувальника обмежений різницею між фактичним розміром завданої шкоди і сумою страхового відшкодування.

Покладання обов’язку з виплати збитків у межах страхового відшкодування на страхувальника, який уклав відповідний договір страхування і сплачує страхові платежі, суперечить меті інституту страхування цивільно-правової відповідальності (стаття 3 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»).

Уклавши договір ОСЦПВ, страховик, на випадок виникнення деліктного зобов’язання, бере на себе виконання обов’язку страхувальника, що завдав шкоди, у межах суми страхового відшкодування. А тому страховик, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, згідно зі статтями 3 і 5 вказаного Закону реалізує право вимоги, передбачене статтями 993 ЦК України та 27 ст. Закону України «Про страхування», шляхом звернення з позовом до страховика, в якого завдавач шкоди застрахував свою цивільно-правову відповідальність.

2020-07-21T13:47:51+03:00
Call Now Button