fbpx

Всесвітня організація інтелектуальної власності: функції та можливості

Зараз, під час одного з наймасштабніших культурних заходів України – 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю – саме час поговорити про інтелектуальну власність. Ми вже познайомили вас з кінострічками як об’єктами авторського права. А тепер час поглянути на систему захисту інтелектуальної власності у більшому масштабі.

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) була заснована Організацією Об’єднаних Націй для врегулювання різнманітних конвенцій з охорони інтелектуальної власності. Основна діяльність ВОІВ присвячена розвитку збалансованої і доступної міжнародної системи інтелектуальної власності, яка забезпечує винагороду за творчу діяльність, стимулює інновації і робить внесок в економічний розвиток, враховуючи при цьому інтереси суспільства.

ВОІВ визначає інтелектуальну власність як результат конкретної творчої діяльності людини. Вона охоплює два основні розділи: промислову власність та авторське право. До промислової власності, відповідно до положень ВОІВ, відносять винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, колективні знаки, знаки обслуговування, а до авторського права – літературні, музичні, художні, фотографічні, кінематографічні та інші твори.

Основними функціями ВОІВ є:

 • сприяння розробці заходів, розрахованих на поліпшення охорони інтелектуальної власності в усьому світі та на гармонізацію національних законодавств у цій галузі;
 • виконання адміністративних функцій Паризького союзу, спеціальних спілок, утворених у зв’язку з цим союзом, і Бернського союзу;
 • прийняття на себе адміністрування по здійсненню будь-якої іншої міжнародної угоди, покликаної сприяти охороні інтелектуальної власності, або участь в такому адмініструванні;
 • сприяння укладенню міжнародних угод, що сприяють охороні інтелектуальної власності;
 • пропозиція співпраці державам, що потребують юридично-технічної допомоги у сфері інтелектуальної власності;
 • збір і поширення інформації, що належить до охорони інтелектуальної власності, здійснення і заохочення досліджень у цій області і публікація результатів таких досліджень;
 • забезпечення діяльності служб, які здійснюють міжнародну охорону інтелектуальної власності, і, у відповідних випадках, здійснення реєстрації в цій області, а також публікації відомостей, що стосуються цієї реєстрації.

Найважливішим напрямком діяльності ВОІВ виступає адміністративне управління спілками, включених до неї. Наразі ВОІВ здійснює його щодо 26 договорів і угод, пов’язаних з охороною промислової власності.

Основними керівними органами організації є Генеральна Асамблея (членами якої є держави-члени ВОІВ, які також є членами Паризького та/або Бернського союзів), Конференція (членами якої є всі держави-члени ВОІВ) та Координаційний комітет. Генеральною Асамблеєю ВОІВ обирається Генеральний директор, який очолює її Міжнародне бюро.

ВОІВ та Україна

Участь України в деяких договорах та угодах ВОІВ (наприклад, Договір про патентну кооперацію, Мадридська угода та Протокол до неї) дає можливість забезпечити правову охорону відповідних результатів інтелектуальної діяльності в іноземних державах шляхом подання однієї заявки замість здійснення цієї процедури для кожної країни окремо.

Для  інтенсифікації співпраці з ВОІВ у 2002 р. було укладено Угоду про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, а також періодично укладаються двосторонні Програми співробітництва.  Метою згаданих угоди та програм є здійснення Україною та ВОІВ спільних заходів, спрямованих на:

 • розвиток законодавства нашої держави у сфері інтелектуальної власності;
 • зміцнення технічної бази національного експертного органу;
 • удосконалення практики правозастосування в Україні з метою попередження, виявлення і припинення правопорушень в сфері інтелектуальної власності;
 • покращення системи захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні;
 • сприяння науковим дослідженням, викладацькій діяльності, навчанню українських фахівців у сфері інтелектуальної власності;
 • організації дистанційного навчання на курсах Всесвітньої Академії ВОІВ, обмін навчальними матеріалами, науково-методичною документацією та періодичними виданнями;
 • проведення симпозіумів, конференцій, семінарів та інших навчальних програм тощо.

У 2013 р. державами-членами ВОІВ було схвалено консенсусне рішення про надання національному органу України з питань інтелектуальної власності статусів Міжнародного пошукового органу та Органу міжнародної попередньої експертизи.

З метою запровадження в Україні інституту арбітражу та посередництва при розв’язанні суперечок у сфері інтелектуальної власності із залученням ВОІВ у 2018 р. підписано двосторонній Меморандум про взаєморозуміння та альтернативне вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності.

ВОІВ виконує велику роботу щодо забезпечення визнання існуючих міжнародних угод в області інтелектуальної власності,  їх оновлення і перегляду, а також з розробки нових міжнародних договорів.

2020-07-21T13:26:53+03:00
Call Now Button