fbpx

Реєстрація нових обмежень в земельних відносинах

Відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення із забороною набуття права власності юридичними особами спонукало владу, в «турбо» режимі, ухвалювати відповідні законодавчі зміни для детального регулювання питань захисту та передачі переважного права викупу сільськогосподарських земель.

Докладно регулюючи вище вказані процеси законодавець звернув увагу і на інші земельні питання, зокрема щодо автоматичної продовження орендних відносин, ввів в обіг нові види обтяжень, передбачив  порядок проведення електронних торгів, провів земельну децентралізацію та ухвалив багато інших змін для земельної сфери.

Деталі реєстрації переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення

Орендар земельної ділянки сільськогосподарського призначення має переважне право придбання в разі її відчуження власником.

Орендар має право на підставі договору передати таке право іншій особі, яка має право набувати таку ділянку у власність.

У такому разі державну реєстрацію переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення проводить виключно державний реєстратор:

 • щодо переважного права, переданого за письмовим договором між суб’єктом переважного права та особою, якій передано таке право;
 • за наявності відкритого розділу у Державному реєстрі прав з присвоєнням реєстраційного номера земельній ділянці та державної реєстрації права оренди на таку земельну ділянку.
 • заявником для цілей такої реєстрації може бути тільки «продавець» переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

Важливо!

 • Передачу переважного права викупу земельної ділянки сільськогосподарського призначення зробити можна лише один раз.
 • Переважне право реалізується за умови, що суб’єкт переважного права сплачує ціну, за якою продається земля, а в разі продажу на аукціоні – якщо його пропозиція є рівною пропозиції, що є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.

Деталі реєстрації наміру власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо продажу земельної ділянки

Відповідно до ч.3 ст.130-1 ЗК України, за наявності переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, її власник зобов’язаний не пізніш як за два місяці до дня укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки зареєструвати намір щодо продажу земельної ділянки у ДРРП.

У разі якщо продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється не на земельних торгах, заява про державну реєстрацію такого наміру подається у визначений цією частиною строк нотаріусу, який здійснюватиме нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу, разом з проектом такого договору.

Дії нотаріуса:

– протягом 3-х робочих днів повідомити про такий намір суб’єктів переважного права цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку.

Суб’єкт переважного права вважається повідомленим про зазначений намір також у разі його відмови отримати повідомлення, про що є відповідна позначка, або якщо повідомлення повернулося до нотаріуса у зв’язку із закінченням встановленого строку зберігання.

Важливо!

 • Державній реєстрації підлягає намір щодо продажу земельної ділянки виключно за наявності переважного права купівлі такої земельної ділянки у певного суб’єкта.
 • Якщо продаж землі планується на торгах її власник зобов’язаний не пізніш як за два місяці до дня укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки зареєструвати намір щодо продажу земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Під час формування заяви про державну реєстрацію обтяження в полі «Вид обтяження» обирається відповідний вид обтяження – «намір власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо продажу земельної ділянки» та обов’язково обирається номер відомості про право власності на земельну ділянку, що належить такому власнику, що міститься в ДРРП.

Програмними засобами ДРРП обов’язково здійснюється перевірка наявності відомостей про право власності на земельну ділянку.

Відповідно до змін до пункту 32 Порядку ведення ДРРП, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10. 2011 № 1141 у разі державної реєстрації наміру власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо продажу земельної ділянки до ДРРП замість відомостей про обтяжувача вносяться відомості про власника нерухомого майна, який має намір продажу.

Кабінетом Міністрів України 23 червня 2021 року ухвалено постанову, якою внесені зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 (далі – Порядок № 1127), доповнюється новим пунктом 81-8 відповідно до якого:

 • Державна реєстрація наміру власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо продажу земельної ділянки проводиться виключно з поданням власником такої земельної ділянки проекту відповідного договору та за наявності відкритого розділу у Державному реєстрі прав з присвоєнням реєстраційного номера земельній ділянці.

Деталі реєстрації припинення наміру власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо продажу земельної ділянки

Порядком № 1127, зазначено:

 • Державна реєстрація припинення наміру власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо продажу земельної ділянки проводиться без подання відповідної заяви про державну реєстрацію припинення обтяження одночасно з державною реєстрацією набуття новим власником права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення чи з державною реєстрацією нового наміру такого власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення щодо продажу земельної ділянки.

Деталі реєстрації заборони передачі емфітевзису земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду.

Законом № 1423 внесені зміни до Земельного кодексу України, а саме: статтю 102-1 доповнено положеннями, відповідно до яких:

 • особа, яка використовує земельну ділянку на праві емфітевзису, може передавати її в оренду на строк, що не перевищує строк договору емфітевзису;
 • договором емфітевзису може бути встановлено заборону про передачу емфітевтом такої земельної ділянки в оренду та, відповідно, державну реєстрацію такого обтяження речового права на земельну ділянку;

У разі, коли договором користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) встановлено заборону щодо передачі емфітевтом відповідної земельної ділянки в оренду, державна реєстрація заборони передачі емфітевтом земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду проводиться без подання відповідної заяви про державну реєстрацію обтяження одночасно з державною реєстрацією права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

Державна реєстрація припинення заборони передачі емфітевтом земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду проводиться без подання відповідної заяви про державну реєстрацію припинення обтяження одночасно з державною реєстрацією припинення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).

2021-10-28T16:04:50+03:00
Call Now Button