fbpx

Позапланові перевірки

Змінено підстави для проведення документальних позапланових перевірок юридичних осіб.


Верховною Радою України 16 січня 2020 року ухвалено Закон №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

22 травня 2020 року вказаний Закон офіційно опубліковано в газеті «Голос України» та 23 травня 2020 року останній набрав чинності. Проте більшість змін набуватимуть чинність поступово.

Законом №466-IX змінено підстави для проведення документальних позапланових перевірок юридичних осіб. Зокрема, з 23 травня 2020 року підставами проведення документальної позапланової перевірки може бути:

  • неподання платником податків в установлений законом термін податкової декларації, розрахунків, звітності для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України, якщо їх подання передбачено законом;
  • отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництвона території України без взяття на податковий облік.

Слід звернути увагу, що з 23 травня 2020 року з Податкового кодексу України було виключено норму, згідно із якою документальна позапланова перевірка проводилась контролюючим органом на підставі отриманого судового рішення (слідчого судді) про призначення перевірки, винесене ними відповідно до закону.

Вже з 01 липня 2020 року підставою для проведення документальної позапланової перевірки є отримання контролюючим органом після проведення документальної планової перевірки або документальної позапланової перевірки  інформації та/або документів від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Важливо те, що така перевірка проводиться виключно щодо питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.

Вказана норма дозволяє контролюючому органу за наявності вищевказаної підстави повернутися у вже перевірений період, що підвищуватиме ефективність організації перевірок з питання оподаткування доходів нерезидентів, отриманих на території України.

Також, з 01 січня 2021 року документальна позапланова перевірка може бути проведена у разі, якщо платником податків подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акта перевірки в порядку, визначеному п.86.7 ст. 86 Податкового кодексу України, або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі якщо платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження.

Законом №466-IX врегульовано процедуру організації перевірки на цій підставі. Так, наказ про проведення документальної позапланової перевірки із зазначених підстав видається:

  • у разі розгляду заперечення до акта перевірки, – контролюючим органом, який проводив перевірку;
  • під час проведення процедури адміністративного оскарження – контролюючим органом вищого рівня, який розглядає скаргу платника податків. На підставі наказу контролюючим, якому доручено здійснення перевірки, додатково видається наказ у порядку, передбаченому п. 81.1 ст. 81 Податкового кодексу України.

Статтю підготувала Розторгуєва Антоніна – юрист АО “Жованник і партнери”.

2020-07-28T15:44:04+03:00
Call Now Button