fbpx

Оператори потужності

Чи потрібно таким операторам ринку як кафе, ресторан, бар, їдальня здійснювати державну реєстрацію потужностей – роз’яснює юрист Антоніна Розторгуєва.

В зв’язку з обмежувальними заходами пов’язаними із поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19) для багатьох власників закладів громадського харчування, є актуальним питання, як діяти в межах правового поля та чи потрібно їм здійснювати державну реєстрацію потужностей.юрист Антоніна Розторгуєва в Херсоні

Відповідно до статті  25  Закону України  «Про основні принципи та вимоги  до  безпечності та якості харчових продуктів»  771/97-ВР від 23.12.1997 оператори ринку, які провадять діяльність, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов’язані зареєструвати потужності, які використовуються на будь – якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів.

Так, оператор ринку харчових продуктів (далі оператор ринку) – суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів (крім матеріалів, що контактують з харчовими продуктами), і який відповідає за виконання вимог цього Закону та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. До операторів ринку належать фізичні особи, якщо вони провадять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або інших об’єктів санітарних заходів.

Потужності – споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та  інші засоби, включаючи транспортні засоби, а також територія, що використовується у виробництві та/або обігу об’єктів санітарних засобів.

Таким чином, державній реєстрації підлягають: заклади громадського харчування   (кафе, бари, ресторани, заклади приготування швидкої їжі та інш.), об’єкти торгівлі харчовими продуктами.

Де в Херсонській області можна здійснити державну реєстрацію потужності?

Державна реєстрація потужностей здійснюється у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Херсонській області, або у його структурних підрозділах, на безоплатній основі.

Оформлення заяви про державну реєстрацію потужності проводиться за місцем розташування потужності. Контакти структурних підрозділів можна знайти за посиланням – https://dpss-ks.gov.ua/teritorialni-organi.

Так, оператор ринку зобов’язаний подати відповідну заяву, не пізніше 10 календарних днів до початку роботи потужності. В заяві оператор ринку зазначає: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання оператора ринку, назва (опис) потужності, її адресу, заплановані види діяльності та перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва).

З порядком проведення державної реєстрації потужностей можна ознайомитись в наказі Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 39 “Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 р. за № 382/28512. – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0382-16.

Державна реєстрація потужностей здійснюється протягом 15 робочих днів після отримання заяви про таку реєстрацію.

Яка відповідальність передбачена законом, якщо не здійснити державну реєстрацію потужності?

Операторам ринку, слід звернути увагу, що відповідно до статті 37 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»  771/97-ВР від 23.12.1997 забороняється обіг харчових продуктів, вироблених на потужностях, повідомлення про реєстрацію яких не зроблено оператором ринку.

Крім того, відповідно до  статті 65 Закону України  «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» №2042-VIII від 18.05.2017  передбачена відповідальність операторів ринку за виробництво та/або обіг харчових продуктів або кормів з використанням незареєстрованої потужності, якщо обов’язковість її державної реєстрації встановлена законом та тягне за собою накладення штрафу:

–  на юридичних осіб у розмірі 20 (двадцяти) мінімальних заробітних плат;

– на фізичних осіб – підприємців – у розмірі 11 (одинадцяти) мінімальних заробітних плат.

Нагадаємо, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» від 04.05.2020 №343 заборонено до 11.05.2020 діяльність з надання послуг громадського харчування.

Однак, на відкритих (літніх) майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як двох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), діяльность з надання зазначених послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос за умови, що суб’єкт господарювання, який проводить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і перебування відвідувачів, крім часу приймання їжі, у засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах або захисних масках, у тому числі виготовлених самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів» https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-a343.

Оператори ринку м.Херсон, які не зареєстрували свої потужності, можуть подати заяви (на паперових або електронних носіях) до Херсонського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області  за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Гагаріна, 84, тел. (0552) 32 19 64; (0552) 32 19 65.

2020-07-28T15:46:10+03:00
Call Now Button