fbpx

Медіація

В сучасному світі конфлікт вже давно не сприймається як виключно негативне явище. Все залежить від нашого бачення ситуації, що склалася, та вміння нею керувати. Правильне управління конфліктом не тільки приведе до його вирішення, а й може вивести відносини на якісно новий рівень, стати джерелом прогресу, досвіду та користі. Мається на увазі переконання, що кожна сторона конфлікту має всі необхідні можливості та компетенції, щоб за допомогою неупередженої третьої особи, професійного медіатора, самостійно прийти до взаємовигідного рішення. Саме на такому переконанні й ґрунтується медіація.

З юридичної точки зору, медіація може застосовуватися в будь-яких конфліктах (суперечках), які виникають в цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносинах і навіть окремих кримінальних провадженнях (при укладенні угод про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим). Вона може застосовуватися в якості досудового способу врегулювання суперечки, на будь-якій стадії судового розгляду, в тому числі на етапі виконання рішення суду.

Медіація підпорядковується ряду основоположних універсальних принципів. Вони забезпечують належний хід процедури і є гарантією захисту інтересів її учасників.

Конфіденційність – принцип, що створює атмосферу довіри між учасниками медіаційного процесу. Відповідно до нього, ніхто не має права розголошувати інформацію, що стосується медіації, в тому числі й сам факт згоди на участь в ній.

Свобода і автономія. Участь в медіації – це добровільне волевиявлення її сторін. Учасник процесу має право вийти з нього в будь-який момент часу, не несучи ніякої відповідальності.

Незалежність і нейтральність медіатора. Він відповідає за налагодження комунікації, допомагає досягти взаєморозуміння. Медіатор не має права вирішувати конфлікт за сторони або спонукати їх до прийняття конкретного рішення. Більш того, він зобов’язаний сповістити сторони про обставини, які можуть об’єктивно або суб’єктивно вплинути на його неупередженість.

В порівнянні з традиційними способами вирішення суперечок медіація має безліч переваг. По-перше, цей процес менш ресурсовитратний. Мова йде не тільки про фінансові ресурси, але й про часові та емоційні. Медіація – це швидка, але ефективна процедура. Як правило, однієї або двох зустрічей достатньо, щоб прийти до потрібного рішення.

По-друге, медіація дозволяє проаналізувати конфлікт на глибшому рівні, врахувати справжні інтереси і цінності сторін. Суд же приймає рішення на основі заздалегідь наданих доказів. Вони, як правило, представляють позиції учасників конфлікту – їх переконання щодо способів вирішення своїх проблем. Рішення, яке задовольняє тільки позиції сторін, має менш довготривалий ефект і вичерпується при прояві прихованих інтересів і цінностей.

В медіації немає переможців або переможених. Вона дозволяє зберегти соціальні зв’язки між людьми, що є неймовірно цінним для бізнес-партнерів, в сімейних і дружніх стосунках.

Важливо розуміти, що медіатор – це особа, яка не має влади над предметом конфлікту. Його головне завдання – допомогти відновити або поліпшити діалог. Тому невід’ємною складовою медіаційного процесу є активна співпраця учасників конфлікту, їх бажання стати партнерами та досягти якісного результату. Отже, тільки сторони відповідальні за прийняття рішення й тому охочіше його дотримуються та виконують.

2020-07-21T13:32:35+03:00
Call Now Button