fbpx

Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 375 Кримінального кодексу України.

Конституційний Суд України 11 червня 2020 року ухвалив рішення №7-р/2020 у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України статті 375 Кримінального кодексу України. Цим Рішенням Суд визнав неконституційною оспорювану статтю Кодексу.

Статтею 375 Кримінального кодексу України встановлено кримінальну відповідальність суддів за постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.

В рішенні КС України зазначено, що автори клопотання вважають, що сполучення слів «завідомо неправосудного» є оцінним, його зміст законодавчо не визначений, що не забезпечує передбачності застосування статті 375 КК України. На думку народник депутатів України, стаття 375 КК України суперечить принципу верховенства права, а саме таким його елементам, як юридична визначеність та легітимні очікування, що порушує вимоги низки статей Конституції України.

Вирішуючи питання Конституційний Суд України виходив з того, що в статті 375 КК України не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді (суддів) є «неправосудним», а також не розкрито змісту сполучення слів «завідомо неправосудний», що уможливлює неоднозначне розуміння складу злочину, кваліфікацію якого здійснено за цією нормою.

До того ж, в рішенні наголошено, що стаття 375 КК України має відповідати вимогам юридичної визначеності, ясності, недвозначності та передбачності. Це є гарантією здійснення суддею правосуддя на засадах верховенства права та ефективної реалізації кожним конституційного права на судових захист.

Конституційний Суд України вважає, що будь-яке кримінальне обвинувачення щодо судді має ґрунтуватись на приписах кримінального закону, що є достатньо чіткими, зрозумілими, однозначними та передбачними, за умови встановлення гарантій, які забезпечують незалежність судді при здійсненні правосуддя.

Встановлення кримінальної відповідальності за постановлення «завідомо неправосудного» судового рішення створює ризики та можливості для впливу на суддів внаслідок нечіткості та неоднозначності диспозиції статті 375 КК України. Конституційні приписи щодо незалежності суддів нівелюються внаслідок юридичної невизначеності статті 375 КК України.

З огляду на наведене Конституційний Суд України встановив, що стаття 375 Кримінального кодексу України суперечить принципові верховенства права, а саме такому його елементові, як юридична визначеність, та не узгоджується з принципами незалежності суддів, обов’язковості судового рішення, а отже, суперечить частині першій статті 8, частинам першій, другій статті 126, частині першій, пункту 9 частини другої статті 129 Конституції України.

Встановивши невідповідність Конституції України (неконституційність) статті 375 КК України, КС України вважає за доцільне відтермінувати втрату чинності цією статтею на шість місяців з дня ухвалення КС України рішення про її неконституційність.

У зв’язку з цим Верховна Рада України має привести нормативне регулювання, встановлене статтею 375 КК України, що визнана неконституційною, у відповідність із Конституцією України та цим Рішенням.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

2020-06-17T13:45:44+03:00
Call Now Button