fbpx

Бездіяльність досудового розслідування: чи можливе покарання?

Сьогодні нерідко трапляються випадки, коли потерпілі зустрічаються з розповсюдженою проблемою – бездіяльністю слідчого та прокурора. Хоча у частині 2 статті 9 КПК (кримінально-процесуального кодексу) України зазначено: «Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень».

Незважаючи на те, що потерпілі внаслідок бездіяльності органів досудового розслідування мають право звернутися до слідчого судді зі скаргою, вона аж ніяк не впливає на стимулювання роботи органів досудового розслідування. Зазвичай, це просто ігнорується, навіть при отриманні скаржником задовільного рішення суду.

Кримінальним-процесуальним законодавством до теперішнього часу не було виділено окремої норми щодо покарання слідчих і прокурорів за порушення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.

Та, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування», (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 45, ст.364), Верховною Радою були схвалені зміни до КПК України. Вони надають суддям вагомий важіль впливу на бездіяльність органів досудового розслідування та їхніх процесуальних керівників.

Зокрема статтю 130 КПК України доповнили частиною другою такого змісту:

“Держава, відшкодувавши шкоду, завдану слідчим, прокурором, застосовує право зворотної вимоги до цих осіб у разі встановлення в їхніх діях складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, або дисциплінарного проступку незалежно від спливу строків застосування та дії дисциплінарного стягнення”.

Цей закон також передбачає зміни до статті 1191 Цивільного кодексу: уточнення про наявність ознак дисциплінарного проступку для регресної вимоги до винної особи без строку давності може стосуватися і самих суддів.

Постраждалим від бездіяльності дозволено звертатись також за компенсацією. Підставою для цього стане ухвала суду, якою задоволено скаргу на будь-яке рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування.

Тобто наразі Законом удосконалено правила покарання слідчих і прокурорів за порушення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження. А тому можна звертатися із подібними проблемами та не боятися, що винні не будуть відповідати за свою бездіяльність.

2020-07-21T13:44:37+03:00
Call Now Button